Hvad koster et år?

Prisen for dit efterskoleår afhænger af flere forskellige faktorer. Der er desuden mulighed for at søge og få støtte. Alle elever med dansk statsborgerskab har f.eks. ret til statslig støtte. Du kan beregne din pris i vores prisberegner her på siden. Har du spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

Ugeprisen for skoleåret 2022/2023 er 2.575 kr. Herfra skal naturligvis trækkes statsstøtten, der fastsættes ud fra indkomstgrundlaget. Alle elever med dansk statsborgerskab har ret til den statslige elevstøtte. For udlændinge, der op til skolestart har haft lovligt ophold i Danmark i mindst to år, gælder det samme.

På Livsstilsefterskolen Hjarnø har vi i skoleåret 2022/23 42 uger.

Vi har i løbet af skoleåret 2 studieture, som alle er indregnet i skolepengene. Det samme er en tøjpakke med forskelligt træningstøj, alt nødvendig færgetransport for eleverne mellem Snaptun og Hjarnø samt den gensynsdag, som alle elever tidligere inviteres til.

Prisberegner

I nedenstående prisberegner kan du beregne, hvad skal du betale – din samlede egenbetaling – for et efterskoleophold. Resultatet afspejler prisen efter elevstøtte fra staten og et eventuelt nedslag i indkomstgrundlaget for hjemmeboende børn under 18 år ved skolestart.

Senest 14 dage efter man har fået tilbudt en plads på Livsstilsefterskolen, betales et indmeldelsesgebyr på 2.000 kr. – indmeldelsesgebyret refunderes ikke ved en eventuel senere udmeldelse.

Senest 1. maj i det år, hvor din søn eller datter skal starte på efterskolen betales et depositum på 7.500 kr. Depositum betales i 2 rater: 5.000 kr. senest d. 15. februar og 2.500 kr. senest d. 1. maj. Har du behov for en særlig aftale omkring betaling, så kontakt vores administration på telefon 75681022 eller mail: info@bgi.dk. Så finder vi en god løsning sammen.

Hvis skoleopholdet afbrydes efter skolestart, opkræver vi 4 ugers skolepenge i afbrydelsesgebyr. Der ydes ikke statsstøtte til denne betaling. Beløbet dækker skolens omkostninger og vil blive opkrævet uanset om afbrydelsen sker på elevens, hjemmets ellers skolens foranledning.

 

Muligheder for støtte til efterskoleophold

Udover statsstøtte kan der være mulighed for at ansøge om yderligere støtte til dit efterskoleophold.

 

Du kan ansøge om
  • lokale støttemuligheder i din hjemkommune
  • individuel støtte gennem BGI akademiets interne pulje
  • forskellige stipendieordninger via efterskolerne.dk

I nedenstående kan du læse mere om mulighederne for støtte.

 

Lokale muligheder i din hjemkommune

Det er muligt at søge om støtte via lokale fonde og legater i din hjemkommune eller via de kommunale sagsbehandlere i jeres hjemkommune. Kontakt din hjemkommune for at høre nærmere.

 

Individuel støtte til efterskoleophold

BGI akademiet har en pulje penge til individuel støtte. Den kan søges af såvel elever på BGI akademiet og Livsstilsefterskolen Hjarnø. BGI akademiets bestyrelse har fastsat en række retningslinjer for ansøgningen, og du søger via et ansøgningsskema, som fås hos skolen. Ansøgningen om individuel støtte er særligt forbeholdt familier med en lav indkomst eller hvor der er sket væsentlige ændringer i husstandens indkomst.